Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net

28 D'ABRIL, Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball
Per a aconseguir treballar segurs i, consegüentment, preservar la nostra salut, d’entrada, calen dos pilars fonamentals: la informació sobre els riscos de la feina que farem i la formació per evitar-los o atenuar-los. És a dir, tot allò que preventivament ens cal quan estem treballant als centres docents, a les llars d’infants o als serveis educatius.

Per llegir-ne més aneu a l'enllaç

                   


EN RELACIÓ AMB LA UTILITZACIÓ DE SERRADURES


QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES SOBRE L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

USTEC·STEs(IAC) presenta una queixa al Síndic de Greuges sobre l'administració de medicaments a l'alumnat dels centres públics per part de personal no sanitari per denunciar el fet que el personal dels centres educatius públics realitza tasques sanitàries i administra medicaments sense tenir la formació sanitària necessària i, per tant, sense conèixer les possibles conseqüències de les atencions realitzades.
En aquest enllaç trobareu més informació.


TEMPERATURES EN EL CENTRE DE TREBALL
Full informatiu sobre les temperatures als centres de treball. Al darrera hi trobareu el comunicat de risc.
DESCOMPTES PER BAIXA - NOVETATS!

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girona
Immersió Lleida
Immersió Tarragona
Immersió Ebre
1r maig 2
1r maig
EFEC
IAC_Parlament
Saltells
Ferreria
segregació i llengua
Subvencions segregació