Actualitat

 

ESTRENEM LA NOVA WEB DE SALUT LABORAL!

 

 

NOU PROTOCOL SOBRE SITUACIONS DE VIOLÈNCIA

Aquest protocol s'adreça a treballadors i treballadores que poden ser subjectes d’una agressió, amenaça, coacció, injúria o calúmnia per part d’algun membre de la comunitat educativa i/o tercers, tant si és dins com fora del centre educatiu.

Les agressions patides en el nostre lloc de treball o per raó de la nostra feina són considerades accidents laborals. Cal notiicar-les SEMPRE a la Secció de Prevenció de Riscos del nostre Servei Territorial (ST)

En aquest enllaç trobareu més informació.

 

NOUS CURSOS DE FORMACIÓ DE SALUT DOCENT - XTEC

Trobareu més informació en aquest enllaç.

 

 

 Calendari d'inscripció 

 

 

 

COBRAMENT DEL 100% EN CAS DE GRIP
 

El Decret LLei 4/2017 de 18 de juliol va comportar canvis en els supòsits excepcionals que garanteixen el 100% de les retribucions en situacions d'incapacitat temporal per contingències comunes. En qualsevol d'aquests supòsits excepcionals cal un justificant o certificat del metge o metgesa on consti quina és la patologia per la qual teniu una baixa.

 

Per exemple:
- Si patiu una grip, tal com es fa habitualment, en la baixa el metge hi posarà el codi de la malaltia i, a més, us haurà de signar un document o certificat on consti que patiu un procés gripal. 
- Per al cobrament del 100%, haureu d'entregar la baixa, el certificat que us haurà signat el metge i el model de cobrament del 100% (en aquest enllaç trobareu els models).


USTEC-STEs (IAC) continuem reivindicant el cobrament del 100% del nostre sou en TOTS els supòsits d'IT.
 
 

 MUFACE I PRESTACIONS SANITÀRIES

Recomanem als funcionaris de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa. En aquest enllaç trobareu les novetats del conveni de l'any 2018. 
S'han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari : gener i juny(catàleg d'entitats).
Qualsevol persona que es consideri perjudicada per canvis en les prestacions pot presentar la pertinent reclamació a la seu provincial de MUFACE (model de reclamació). 

 

PREGUNTES + FREQÜENTS

Nou apartat en la web! Les trobareu en aquest enllaç.

 

TEMPERATURES EN EL CENTRE DE TREBALL

Si en el vostre centre patiu de baixes temperatures dins l'edifici, descarregueu i empleneu el Comunicat de risc de temperatures , entreu-lo per registre, quedeu-vos una còpia i contacteu la Secció de Prevenció de Riscos del vostre ST.  En aquest enllaç  trobareu més informació. 

 

PROTOCOL SOBRE ASSETJAMENT LABORAL

Hem actualitzat la nostra publicació sobre aquest protocol. Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç.

     INFORMACIONS SOBRE ELS PROTOCOLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Atacs a l'escola
Llibertat_presos_politics