Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net    


CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP PER AL PERSONAL DELS CENTRES

Com a personal dels centres educatius és recomanable que us vacuneu i, per fer-ho, podeu contactar amb el vostre centre d'atenció primària per demanar cita prèvia o amb la vostra entitat concertada amb MUFACE. Teniu prioritat!

RESPOSTES A DUBTES SOBRE LES DONES EMBARASSADES DURANT LA PANDÈMIA

Ho trobareu en aquest enllaç

INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS

Què cal saber sobre  el coronavirus  SARS-CoV-2? - Instruccions i normatives, gestió psicológica, gestió de la pràctica docent, contingència, MUFACE, baixes, receptes, Canal Salut, enllaços d'interès,....

NOU!! Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 -  3 supòsits 

Vídeo explicatiu de Salut sobre confinaments i proves PCR als centres escolars
Infografia sobre contactes estrets - Salut


NOU!!! Mesures d’organització i pedagògiques per adaptar el desenvolupament i la finalització del curs 2019-2020

NOU!!! Document Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid 19 - enllaç a la infografia

NOU!!! Orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid

NOU!!! FAQs - restriccions 30 d'octubre 2020

NOU!!! Comunicat del Departament sobre les restriccions - 29-10-2020NOU!!! Annex al “Procediment d'actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20). - és un document de Salut

Nota informativa sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19. Enllaç al document oficial.  Enllaç a l'adaptació a Educació

Informació sobre coronavirus per mutualistes. Hi trobareu: gestions, cobertura sanitària, talonaris, consultes i cita prèvia,....REINCORPORACIÓ A LA FEINA DESPRÉS D'UNA MALALTIA GREU

En aquest enllaç (és necessari tenir instal.lat l'Adobe per poder visualitzar-lo) podreu trobar el document per demanar la reincorporació gradual. Si la data de l’alta mèdica fos previsible, la sol·licitud s’haurà de presentar quinze dies abans de rebre-la, amb l’objectiu que l’empleat o empleada pugui reincorporar-se gaudint ja de les mesures, si escau. En el cas que no sigui possible, s’ha de presentar al més aviat possible o immediatament després de la reincorporació.

EXIGIM AL DEPARTAMENT QUE GARANTEIXI EL DRET DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE MALALTIA D'ESPECIAL GRAVETAT DE REINCORPORAR-SE EN LES MILLORS CONDICIONS POSSIBLES

A la Mesa General de Funció Pública al mes de juliol d'enguany, CCOO i UGT van signar un acord sobre l'establiment de mesures d'adaptació i reincorporació al lloc de treball per a persones amb malalties d'especial gravetat, un acord al qual la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya on s'integra USTEC·STEs) va decidir NO SIGNAR-LO, ja que ens semblava totalment insuficient i quedava molt lluny de l'acord que ja teníem signat el 2005 en el qual les persones que es reincorporaven gaudien d'una reducció de jornada fins el 50%, cobrant el salari sencer, i amb cobertura a tots els centres durant tot el curs.

Amb el nou acord, la proposta del departament només garanteix la cobertura de les hores de reducció en l'adaptació progressiva de la jornada de treball el primer mes on es pot gaudir d'una reducció del 50%; a partir del segon mes (reducció del 25%) i del tercer mes (reducció del 10%), no preveu cap tipus de cobertura, i serà el centre qui haurà d'assumir la substitució de la persona. Per a USTEC·STEs és una absoluta IRRESPONSABILITAT.

Des d'USTEC·STEs considerem que el punt de sortida del departament és un atac als i les treballadores, lluny de ser un acord per a facilitar el reingrés a les persones que han patit una malaltia greu, es carrega el personal amb la responsabilitat de saber que es sobrecarregarà al centre i es perjudicarà a companys i companyes. La proposta d'USTEC·STEs és demanar la cobertura de 1/2 jornada per als 3 mesos complets en que s'efectuarà el reingrès de la persona en recuperació, ja que només es garanteix el dret, garantint la cobertura necessària als centres de treball. Restem pendents de la convocatòria d'una nova mesa sectorial en la qual caldrà que el departament ens porti un proposta decent i on també hem demanat específicament que en el llistat de malalties greus s'hi incorporin les malalties mentals.PROBLEMES AMB EL RECONEIXEMENT D'ACCIDENT LABORAL? (video)

Més informació a Accident de Treball
Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional
Píndola informativa sobre accidents laborals

  


Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net

Número de visites avui: 20