Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net    

JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT

ATENCIÓ! El Departament d'Educació encara no ha modificat els documents d'organització i gestió (instruccions d'inici de curs).
Descarrega FAQs sobre absències per motius de salut
Més informació a https://salut.sindicat.net/t/incapacitattemporal/ i a https://salut.sindicat.net/t/pmf/#abs 

PERSONAL DOCENT - Enllaç al document explicatiu                             PERSONAL LABORAL - Enllaç al document explicatiu

         

18-2-19 Gràcies a la denúncia d'USTEC-STs, el Departament d'Educació es desdiu d'aplicar la proporcionalitat en el descompte d'hores per motius de salut, a partir d'ara, doncs, recuperem les 15 hores per aquest curs 2018-2019.
14-2-19 NOVETAT: El Departament d'Educació de forma unilateral i totalment restrictiva ha aplicat que de la bossa de15 hores, a les alçades que estem de curs, només disposem de 9 hores pel que queda de curs. 

Instrucció 1/2019 Departament d'Educació - PERSONAL DOCENT
Instrucció 1/2019 Funció Pública - PERSONAL LABORAL
Nota informativa sobre la Instrucció 1/2019 Funció Pública - PERSONAL LABORAL
Nota d'aclariment sobre les absències per malalties cròniques Funció Pública - PERSONAL LABORAL

ATENCIÓ! El Departament d'Educació encara no ha modificat els documents d'organització i gestió (instruccions d'inici de curs).

USTEC-STEs hem defensat sempre que totes les absències per motius de salut, derivin o no en incapacitat temporal (baixa), han de ser pagades al 100% i no han de provocar indefensió en els treballadors/es. Estem al davant d'una nova retallada del Departament d'Educació. 
Després de 6 mesos llargs des que Funció Pública va signar una acord amb altres sindicats sobre les incapacitats temporals, el Departament d'Educació ha tret una instrucció sobre les absències per motius de salut. 
En les diferents meses sectorials, USTEC-STEs hi va mostrar el nostre desacord: això no és pas revertir les retallades. El nostre objectiu era recuperar les condicions anteriors a les retallades del 2012, és a dir, tornar al supòsit de tres dies d'absència i que fins el quart no s’hagués de portar una baixa mèdica. Fins aquell moment, els tres dies es podien justificar amb una declaració jurada o amb un document de la metgessa/metge. Amb la nova normativa, no només no recuperem les condicions anteriors a les retallades, sinó que de les 30 hores de què disposàvem per absències per motius de salut, ara se’ns redueixen a 15, una retallada del 50%. Què farem quan aquestes hores s'esgotin? Haurem de demanar la baixa des del primer dia un altre cop?


PROBLEMES AMB EL RECONEIXEMENT D'ACCIDENT LABORAL? (video)

Més informació a Accident de Treball

Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional

Píndola informativa sobre accidents laborals

  
 
Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net

educant per a la vida cerdanyola
Agraiment
Inclusiva