Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net    


MUFACE - Canvi d'entitat al juny

Per fer el canvi d'entitat durant el mes de juny: els mutualistes que vulguin fer el canvi ordinari d'entitat mèdica hauran de fer-ho mitjançant correu postal o la seu electrònica. Més informació en aquest enllaç. 


INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS

Què cal saber sobre  el coronavirus  SARS-CoV-2? - Instruccions i normatives, gestió psicológica, gestió de la pràctica docent, contingència, MUFACE, baixes, receptes, Canal Salut, enllaços d'interès,....


Pla d'obertura de centres educatius - en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a la organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT (20.5.20) 

Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Servei telefònic per acompanyar a l'alumnat de 4rt d'ESO en la tria dels estudis

Pla d'obertura dels centres educatius en fase 2

Informació sobre coronavirus per mutualistes. Hi trobareu: gestions, cobertura sanitària, talonaris, consultes i cita prèvia,....

Mesures preventives - Procés de preinscripció i matrícula curs 2020-21

Mesures preventives sobre el procés del retorn als centres

Formació extraordinària sobre benestar emocional

Preguntes freqüents sobre el confinament segons la teva regió sanitària (11-5-20)


 
 

REINCORPORACIÓ A LA FEINA DESPRÉS D'UNA MALALTIA GREU

En aquest enllaç (és necessari tenir instal.lat l'Adobe per poder visualitzar-lo) podreu trobar el document per demanar la reincorporació gradual. Si la data de l’alta mèdica fos previsible, la sol·licitud s’haurà de presentar quinze dies abans de rebre-la, amb l’objectiu que l’empleat o empleada pugui reincorporar-se gaudint ja de les mesures, si escau. En el cas que no sigui possible, s’ha de presentar al més aviat possible o immediatament després de la reincorporació.

EXIGIM AL DEPARTAMENT QUE GARANTEIXI EL DRET DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE MALALTIA D'ESPECIAL GRAVETAT DE REINCORPORAR-SE EN LES MILLORS CONDICIONS POSSIBLES

A la Mesa General de Funció Pública al mes de juliol d'enguany, CCOO i UGT van signar un acord sobre l'establiment de mesures d'adaptació i reincorporació al lloc de treball per a persones amb malalties d'especial gravetat, un acord al qual la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya on s'integra USTEC·STEs) va decidir NO SIGNAR-LO, ja que ens semblava totalment insuficient i quedava molt lluny de l'acord que ja teníem signat el 2005 en el qual les persones que es reincorporaven gaudien d'una reducció de jornada fins el 50%, cobrant el salari sencer, i amb cobertura a tots els centres durant tot el curs.

Amb el nou acord, la proposta del departament només garanteix la cobertura de les hores de reducció en l'adaptació progressiva de la jornada de treball el primer mes on es pot gaudir d'una reducció del 50%; a partir del segon mes (reducció del 25%) i del tercer mes (reducció del 10%), no preveu cap tipus de cobertura, i serà el centre qui haurà d'assumir la substitució de la persona. Per a USTEC·STEs és una absoluta IRRESPONSABILITAT.

Des d'USTEC·STEs considerem que el punt de sortida del departament és un atac als i les treballadores, lluny de ser un acord per a facilitar el reingrés a les persones que han patit una malaltia greu, es carrega el personal amb la responsabilitat de saber que es sobrecarregarà al centre i es perjudicarà a companys i companyes. La proposta d'USTEC·STEs és demanar la cobertura de 1/2 jornada per als 3 mesos complets en que s'efectuarà el reingrès de la persona en recuperació, ja que només es garanteix el dret, garantint la cobertura necessària als centres de treball. Restem pendents de la convocatòria d'una nova mesa sectorial en la qual caldrà que el departament ens porti un proposta decent i on també hem demanat específicament que en el llistat de malalties greus s'hi incorporin les malalties mentals.


NOU FULL!

     INFORMACIONS PRÀCTIQUES

MUFACE

Hi ha hagut una modificació en els comunicats de baixa que fèiem servir habitualment. Han canviat l’imprés i ara hi ha un apartat nou, el número 3, que només afecta en casos de baixes de llarga durada. Aquest és un canvi que apropa el tractament de les baixes al que fa la SS.
Trobareu l’apartat de MUFACE a la pestanya Incapacitat temporal


PROBLEMES AMB EL RECONEIXEMENT D'ACCIDENT LABORAL? (video)

Més informació a Accident de Treball
Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional
Píndola informativa sobre accidents laborals

  


Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net

Número de visites avui: 1