Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net    


REINCORPORACIÓ A LA FEINA DESPRÉS D'UNA MALALTIA GREU

EXIGIM AL DEPARTAMENT QUE GARANTEIXI EL DRET DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE MALALTIA D'ESPECIAL GRAVETAT DE REINCORPORAR-SE EN LES MILLORS CONDICIONS POSSIBLES

A la Mesa General de Funció Pública al mes de juliol d'enguany, CCOO i UGT van signar un acord sobre l'establiment de mesures d'adaptació i reincorporació al lloc de treball per a persones amb malalties d'especial gravetat, un acord al qual la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya on s'integra USTEC·STEs) va decidir NO SIGNAR-LO, ja que ens semblava totalment insuficient i quedava molt lluny de l'acord que ja teníem signat el 2005 en el qual les persones que es reincorporaven gaudien d'una reducció de jornada fins el 50%, cobrant el salari sencer, i amb cobertura a tots els centres durant tot el curs.

Amb el nou acord, la proposta del departament només garanteix la cobertura de les hores de reducció en l'adaptació progressiva de la jornada de treball el primer mes on es pot gaudir d'una reducció del 50%; a partir del segon mes (reducció del 25%) i del tercer mes (reducció del 10%), no preveu cap tipus de cobertura, i serà el centre qui haurà d'assumir la substitució de la persona. Per a USTEC·STEs és una absoluta IRRESPONSABILITAT.

Des d'USTEC·STEs considerem que el punt de sortida del departament és un atac als i les treballadores, lluny de ser un acord per a facilitar el reingrés a les persones que han patit una malaltia greu, es carrega el personal amb la responsabilitat de saber que es sobrecarregarà al centre i es perjudicarà a companys i companyes.

La proposta d'USTEC·STEs és demanar la cobertura de 1/2 jornada per als 3 mesos complets en que s'efectuarà el reingrès de la persona en recuperació, ja que només es garanteix el dret, garantint la cobertura necessària als centres de treball.

Restem pendents de la convocatòria d'una nova mesa sectorial en la qual caldrà que el departament ens porti un proposta decent i on també hem demanat específicament que en el llistat de malalties greus s'hi incorporin les malalties mentals.

MUFACE

Hi ha hagut una modificació en els comunicats de baixa que fèiem servir habitualment. Han canviat l’imprés i ara hi ha un apartat nou, el número 3, que només afecta en casos de baixes de llarga durada. Aquest és un canvi que apropa el tractament de les baixes al que fa la SS.
Trobareu l’apartat de MUFACE a la pestanya Incapacitat temporal

MUFACE

Guia per a nous mutualistes 2019


MÚTUA D'ACCIDENTS  LABORALS

A través de les Juntes de Personal de cada ST ens han comunicat que s’ha fet la licitació per la mútua d’accidents. El lot 1 és Asepeyo que ja és qui feia aquest servei. 
ATENCIÓ – AQUESTA INFORMACIÓ SOBRE MÚTUES S’ADREÇA A PERSONAL ADSCRIT A LA SS ( NO al personal MUFACE amb SS).  És important que cada treballador/a sàpiga a quin lloc ha d’anar en cas d’accident laboral. En algunes localitats on no hi ha Asepeyo, la mateixa mútua acorda amb alguna altra entitat sanitària que assumeixi els accidents.


PROBLEMES AMB EL RECONEIXEMENT D'ACCIDENT LABORAL? (video)

Més informació a Accident de Treball
Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional
Píndola informativa sobre accidents laborals

  


Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net

Immersió
None