Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net    Represa de la vacunació del personal dels centres educatius que no s’hagin vacunat: Podeu demanar dia i hora per a la primera dosi a https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/. Més informació a info a https://canalsalut.gencat.cat/cvp 
(27/05/21) Portal de centreComença el procés de vacunació amb la segona dosi de les persones menors de 60 anys que es van posar la primera dosi de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca – Vaxzevria
La convocatòria es farà mitjançant un SMS que redirigeix a un web per demanar dia, hora i lloc per vacunar-se o bé accedint al web vacunacovidsalut.cat.

És molt important finalitzar el teu procés vacunal amb la segona dosi de la vacuna contra la covid-19 amb l'objectiu d'arribar a la màxima immunitat proporcionada per la vacuna.
La vacuna que s'administrarà és en funció de l'elecció de la persona interessada, que pot escollir entre l'Oxford/AstraZeneca o la Pfizer/BioNTech. Les persones que vulguin finalitzar el seu procés vacunal amb una segona dosi d'Oxford/AstraZeneca han de presentar un consentiment informat signat en el moment de la vacunació.

Accediu a tota la informació a: 
Finalització del procés de vacunació a persones de més de 60 anys
Segona dosi. Què cal saber

 
(25/05/21) Canal salut - Finalització del procés de vacunació amb la 2a dosi per a les persones nascudes l'any 1962 o després que han rebut una primera dosi de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca
- Preguntes freqüents sobre la 2a dosi de la vacuna contra la COVID-19 en menors de 60 anys
- Consentiment informat per rebuig de pauta heteròloga en persones menors de seixanta anys que han estat vacunades en primera dosi amb Vaxzevria contra la COVID-19 en el marc de la campanya promoguda pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb el Ministeri de Sanitat


(20/05/21) Portal de centre - Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatiusAlgoritme de vacunació contra la COVID-19. Podeu consultar i descarregar la infografia des d'aquest enllaç.


Vacunació: setmanes reclamant informació i aclariments per esvair confusió i neguits i aquesta és la resposta del Departament?. Innacceptable! (28/04/21)

Preguntes sobre la represa de la vacuna amb Oxford/AstraZeneca (14/04/21)

S'ha actualitzat el document Especificacions sobre el Pla d'actuacions per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.(25/03/21)

DENUNCIEM: som personal essencial i cal prioritzar-ne la vacunació! (10/04/21)

Què està passant amb la nostra vacunació? (08/04/21)

NOU!!! Es delimita l’edat de la vacunació a les persones nascudes entre els anys 1952 i 1961 (07/04/21)
Després de la publicació d’un nou informe de l’Agència Europea de Medicaments sobre la vacuna d’Oxford/Astrazeneca, el Ministeri de Sanitat recomana delimitar l’administració de la vacuna d’Oxford/AstraZeneca a les persones nascudes entre els anys 1952 i 1961.

Vacunació covid-19 (07/04/21)


Represa de la campanya de vacunació als centres educatius (24/03/21) 
 
L'Agència Europea de Medicaments va cancel·lar, de manera cautelar i temporal, l'administració de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca el dilluns 15 de març. El seu Comitè d'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància (PRAC) la va tornar a avalar el dijous 18 de març.

Portal de centre - Vacunació del personal dels centres: Indicacions i preguntes freqüents 

Portal de centre - Indicacions per a la gestió de dades covid-19 als centres durant el període no lectiu
 
El Departament de Salut ha actualitzat el document "Preguntes freqüents per a la ciutadania . Represa de la vacunació amb Oxford/AstraZeneca"(24/03/21). El podeu trobar en aquest enllaç: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/represa-astrazeneca/represa-astrazeneca.pdf.

També us comuniquem que ens han informat que el Departament de Salut ha iniciat la citació per SMS o trucada telefònica a les treballadores i treballadors de centres educatius que estan a la franja d'edat de 60-65 anys, per després seguir convocant les persones d'altres franges d'edat (de major a menor edat).

             
 
             
 

Preguntes freqüents - Suspensió cautelar i temporal de la vacunació amb Oxford/AstraZeneca (15/03/21)


Pla de vacunació - Canvis en el model de la declaració responsable (19/02/21)
El Departament de Salut ha modificat el model de declaració responsable per a la vacunació contra la covid-19, i ha eliminat que s’hagin d’informar les dades del director o directora del centre. Més informació a Portal de Centre

S'ha publicat al web Escola Segura un recull de preguntes més freqüents sobre la vacunació del personal dels centre

Indicacions per a la vacunació del personal dels centres educatius 

Portal de centre: Ús eficient de la veu: Eines per un bon ús de la veu amb mascareta (11/02/21)

En el Portal de centre trobareu les preguntes més freqüents en relació als següents àmbits:  Accés / Organització / Espais / Mesures de protecció, seguretat i salut / Transport escolar i activitats fora del centre / Gestió de casos covid-19 / Activitats extraescolars i altres activitats / Centres d'educació especial / Restriccions en determinats ensenyaments/ Àmbit docent / Jornades de portes obertes

NOU!!! Permís per cuidar persones amb intervencions quirúrgiques ambulatòries que precisen de repós, i altres permisos.

NOU!!! No reincorporació d'alumnat al centre a causa de la Covid - Intranet d'Educació, seguiu aquest camí:  Inici > Gestió d'alumnes > Situacions específiques > No reincorporació al centre a causa de la covid

 MUFACE - informació sobre la CAMPANYA INTEGRAL DE VACUNACIÓ COVID 19

Document de Salut per a professionals de la salut -  Recomanacions de vacunació contra la COVID-19 - actualitzat 15-1-2021

Document de Salut per a professionals de la salut - Document marc on s’estableixen els criteris per a la realització de testos d’antígens per detectar la infecció pel SARS-CoV-2 en l’àmbit laboral - actualitzat 15-1-2021

Instruccions per les jornades de portes obertes - més informació a la Intranet del Departament
Mesures organitzatives i sanitàries
Per garantir que les jornades de portes obertes en modalitat presencial es desenvolupin en condicions de seguretat sanitària, els centres han d’adoptar les mesures organitzatives següents:
Es permet la presència de les famílies en els centres educatius fora de l’horari escolar.
La presència de famílies en els centres educatius s’ha d’organitzar en grups de fins a 10 persones, acompanyades per un màxim de tres persones del centre.
Els centres han de programar les hores dels grups, de manera que s’eviti la presència simultània de famílies de grups diferents en els centres abans, durant i després de cada torn.
Els centres han d’organitzar un sistema de cita prèvia per assignar torn a les famílies, de manera individual o fins a 10 persones.
A l’entrada del centre, s’ha de prendre la temperatura a les persones visitants, i cal que es facin el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.
Es recomana no fer ús dels lavabos si no és imprescindible.
El format de les visites als centres és el d’una reunió, que s’ha de fer preferentment a l’aire lliure. Si l’espai utilitzat no és a l’aire lliure, s’han de mantenir les finestres obertes. La visita dels diferents espais del centre s’ha de fer en el marc d’aquesta reunió o de manera virtual.
Cal mantenir en tot moment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència.
Abans i després de cada reunió amb les famílies cal desinfectar els espais utilitzats, especialment les superfícies de contacte (cadires, taules, poms de les portes, etc.).
No s’ha de lliurar cap documentació en paper.?

Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid 19

 Cribratges als centres educatius - enllaç al document PROCEDIMENT D’AUTOMOSTRA PEL PERSONAL DELS CENTRES EDUCATIUS

La participació en el cribratge és voluntària. Per a la coordinació de la data exacta i la logística del cribratge, els equips d’Atenció Primària es posaran en contacte amb la direcció del vostre centre.

Des de Salut es facilitarà als centres educatius el material necessari per a la presa de mostres i les peticions de la prova (que són individualitzades per a cada professional).
El cens de professionals s’extreu de la Traçacovid. Si en el cens falten professionals que també es volen fer la prova (per exemple d’empreses externes de menjador o de neteja), la direcció del centre educatiu ha d'enviar al seu referent de covid-19 (RECO) un correu electrònic, abans del 13 de gener, amb el nom i cognoms de les persones que es volen fer la prova, els números de CIP i DNI, i la professió (servei en el qual treballen).
Es proposarà una data de recollida a cada centre educatiu.
Els i les professionals de cada centre es prendran la seva mostra en el dia concret que s’hagi establert i la deixaran en el recipient habilitat a aquest efecte. La mostra s’ha de prendre en una estança ben ventilada i si hi ha alguna altra persona, ha d’estar a una distància mínima de 2 metres.
Des de Salut es recolliran les mostres i es portaran al laboratori de referència perquè siguin analitzades.
Important: totes les mostres s'han de prendre el mateix dia en què els equips d’Atenció Primària hagin comunicat que les recolliran.

Gestió de resultats
Els resultats es comunicaran, des de Salut, personalment a tots els i les professionals que hagin participat en el cribratge.
Els resultats negatius es comunicaran per SMS i els resultats positius per SMS i mitjançant una trucada telefònica per explicar com actuar en cada cas, perquè totes les persones amb un resultat positiu hauran d’iniciar el pertinent període d’aïllament de 10 dies i caldrà que contactin amb al seu centre d’atenció primària de referència per fer l’estudi de contactes de fora del centre educatiu. Com fins ara, els centres educatius hauran d’introduir els casos positius a la Traçacovid.
Es valorarà individualment si caldrà fer confinament d’algun dels grups de convivència estable.


Àmbit educatiu: Noves restriccions per contenir la covid-19. Enllaç al FAQs.
Les noves restriccions entraran en vigor el proper dia 7 de gener de 2021 i tindran una vigència de 10 dies. En l’àmbit de l’educació, l'afectació de les mesures, entre d'atres, és la següent:
  • Les activitats extraescolars i les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu, queden suspeses si es fan de manera presencial.  S’exceptuen les activitats que es facin als centres educatius i que mantinguin els mateixos grups de convivència estable que a les activitats lectives.
  • Les sortides i les activitats lectives fora del centre no es poden organitzar si es fan fora del municipi.
En cas de tenir coneixement d’un cas positiu abans del 23 de desembre de persones que hagin assistit al centre educatiu fins al 21 de desembre, s'ha de tractar com a “cas escolar” i cal realitzar els cribatges a tot el grup de convivència estable (GCE) del cas índex. Trobareu més informació en aquest enllaç. 

Document de Salut per a professionals de la salut - Criteris per a la realització de testos d’antígens per detectar la infecció pel SARS-CoV-2 en l’àmbit laboral

Document de Salut per a professionals de la salut -  Recomanacions de vacunació contra la COVID-19 - actualitzat 5-1-2021

Respostes a dubtes sobre les dones embarassades durant la pandèmia -  Ho trobareu en aquest enllaç

Gestió de casos de COVID-19 als centres educatius - 1-12-2020

Informació sobre coronavirus per mutualistes. Hi trobareu: gestions, cobertura sanitària, talonaris, consultes i cita prèvia,....REINCORPORACIÓ A LA FEINA DESPRÉS D'UNA MALALTIA GREU

En aquest enllaç (és necessari tenir instal.lat l'Adobe per poder visualitzar-lo) podreu trobar el document per demanar la reincorporació gradual. Si la data de l’alta mèdica fos previsible, la sol·licitud s’haurà de presentar quinze dies abans de rebre-la, amb l’objectiu que l’empleat o empleada pugui reincorporar-se gaudint ja de les mesures, si escau. En el cas que no sigui possible, s’ha de presentar al més aviat possible o immediatament després de la reincorporació.

EXIGIM AL DEPARTAMENT QUE GARANTEIXI EL DRET DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE MALALTIA D'ESPECIAL GRAVETAT DE REINCORPORAR-SE EN LES MILLORS CONDICIONS POSSIBLES

A la Mesa General de Funció Pública al mes de juliol d'enguany, CCOO i UGT van signar un acord sobre l'establiment de mesures d'adaptació i reincorporació al lloc de treball per a persones amb malalties d'especial gravetat, un acord al qual la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya on s'integra USTEC·STEs) va decidir NO SIGNAR-LO, ja que ens semblava totalment insuficient i quedava molt lluny de l'acord que ja teníem signat el 2005 en el qual les persones que es reincorporaven gaudien d'una reducció de jornada fins el 50%, cobrant el salari sencer, i amb cobertura a tots els centres durant tot el curs.

Amb el nou acord, la proposta del departament només garanteix la cobertura de les hores de reducció en l'adaptació progressiva de la jornada de treball el primer mes on es pot gaudir d'una reducció del 50%; a partir del segon mes (reducció del 25%) i del tercer mes (reducció del 10%), no preveu cap tipus de cobertura, i serà el centre qui haurà d'assumir la substitució de la persona. Per a USTEC·STEs és una absoluta IRRESPONSABILITAT.

Des d'USTEC·STEs considerem que el punt de sortida del departament és un atac als i les treballadores, lluny de ser un acord per a facilitar el reingrés a les persones que han patit una malaltia greu, es carrega el personal amb la responsabilitat de saber que es sobrecarregarà al centre i es perjudicarà a companys i companyes. La proposta d'USTEC·STEs és demanar la cobertura de 1/2 jornada per als 3 mesos complets en que s'efectuarà el reingrès de la persona en recuperació, ja que només es garanteix el dret, garantint la cobertura necessària als centres de treball. Restem pendents de la convocatòria d'una nova mesa sectorial en la qual caldrà que el departament ens porti un proposta decent i on també hem demanat específicament que en el llistat de malalties greus s'hi incorporin les malalties mentals.PROBLEMES AMB EL RECONEIXEMENT D'ACCIDENT LABORAL? (video)

Més informació a Accident de Treball
Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional
Píndola informativa sobre accidents laborals

  


Mail de contacte de Salut Laboral: salut@sindicat.net

Número de visites avui: -