Què cal saber sobre el coronavirus SARS-Co-V2?

Mesures preventives

Formació

Declaració responsable

FAQs Covid

Canal Salut

Instruccions i normatives

Gestió psicològica

Gestió de la pràctica docent

Contingència coronavirus

MUFACE

Enllaços d'interès

 

 

Què cal saber sobre  el coronavirus  SARS-CoV-2

Full informatiu     

 

  El caos de la reobertura - La Salut als centres en entredit  23/09/20         

Enllaç al video de la roda de premsa 23-9-2020

 

  Contagi per gotetes o contagi per aerosol, heus aquí la qüestió 16/10/20


....A partir del 14 de setembre la percepció del virus per àrees sanitàries ens ha canviat, ja no veiem grans taques de color sinó que comencem a mirar àrees territorials o municipis plens de punts de colors: aquest confeti són els centres educatius de tot Catalunya.... enllaç al comunicat sencer.
Enllaç al vídeo de la roda de premsa

 

 

Mesures preventives

 

Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid 19

Cribratges als centres educatius - enllaç al document PROCEDIMENT D’AUTOMOSTRA PEL PERSONAL DELS CENTRES EDUCATIUS
La participació en el cribratge és voluntària. Per a la coordinació de la data exacta i la logística del cribratge, els equips d’Atenció Primària es posaran en contacte amb la direcció del vostre centre.

Criteris per a la realització de testos d’antígens per detectar la infecció pel SARS-CoV-2 en l’àmbit laboral - Document de Salut per a professionals de la salut

Recomanacions de vacunació contra la COVID-19 - actualitzat 5-1-2021 - Document de Salut per a professionals de la salut

Noves restriccions per contenir la covid-19. Enllaç al FAQs.

Les noves restriccions entraran en vigor el proper dia 7 de gener de 2021 i tindran una vigència de 10 dies. En l’àmbit de l’educació, l'afectació de les mesures, entre d'atres, és la següent:

 • Les activitats extraescolars i les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu, queden suspeses si es fan de manera presencial.  S’exceptuen les activitats que es facin als centres educatius i que mantinguin els mateixos grups de convivència estable que a les activitats lectives.
 • Les sortides i les activitats lectives fora del centre no es poden organitzar si es fan fora del municipi.

Indicacions per a la gestió de dades covid-19 als centres durant el període no lectiu.

Gestió de casos de COVID-19 als centres educatius - 1-12-2020

Document de Salut - Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana

Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 -  3 supòsits 

Vídeo explicatiu de Salut sobre confinaments i proves PCR als centres escolars
Infografia sobre contactes estrets - Salut

Infografia confinaments i quarentenes

Vídeo explicatiu de Salut sobre confinaments i proves PCR als centres escolars
Infografia sobre contactes estrets - Salut

Orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid 

FAQs - restriccions 30 de novembre 2020

Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid 19

Comunicat del Departament sobre les restriccions - 29-10-2020

Restriccions a partir del 30 d'octubre 2020 - Protecció civil

Publicat al DOGC- RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Annex al “Procediment d'actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20). - és un document de Salut

Mesures i protocol de gestió de casos als centres d’educació especial

Obsolet - ha canviat a 3 supòsits - Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 - 4 supòsits 

Nota informativa sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19Enllaç al document oficial.  Enllaç a l'adaptació a Educaci

Trams 1, 2, 3 i 4 - Obertura progressiva - 25-10-2020

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Actualització 18- 10 - 2020

 

 Nota informativa en relació amb l'ús obligatori de les mascaretes en els centres educatius. Enllaç al document.

1.- Obligatorietat sobre l'ús de la mascareta en els centres educatius.
Tots els alumnes escolaritzats en centres educatius de Catalunya, per accedir i romandre en aquests, tenen l’obligació de portar mascareta i complir amb la resta de mesures de seguretat que ha previst el Departament de Salut i el Departament d’Educació, d’acord amb les instruccions del Departament de Salut.

2.- Excepcions a l'ús de la mascareta
D’acord amb el marc jurídic exposat s’han establert determinades excepcions a l’ús obligatori de la mascareta. En aquest sentit, la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, estableix les excepcions següents en relació amb l’obligatorietat de l'ús de la mascareta de les persones de 6 anys en endavant.
. persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta 
. persones que per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta 
. persones que presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització
. en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure 
. ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

3. Actuacions a portar a terme davant d'alumnes que no porten mascareta, tret que es trobin en alguna de les excepcions, i volen accedir i romadre en els centres
En el cas que els alumnes estiguin obligats a portar mascareta, tant quan es tracti d’alumnes d’ensenyaments obligatoris com d’alumnes d’ensenyaments no obligatoris, les direccions dels centres educatius han d’adoptar les mesures que considerin necessàries per tal de preservar tant el dret a l’educació dels alumnes (article 27 de la Constitució) com el dret a la salut de la resta de la comunitat escolar.
Les direccions dels centres educatius han d’informar a la Direcció dels serveis territorials dels incompliments relatius a l’obligació de portar mascareta per tal que pugui sol·licitar l’elaboració d’un informe a la Inspecció educativa i, es comuniqui a les autoritats sanitàries.

 

Personal laboral i personal PAS -  noves mesures davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

 Procediment d'actuació per als SPRL (Sanidad) - actualitzat 7-10-2020  +  Nota interpretativa (Ministerio de Sanidad)

Atenció! Document de Salut, penjat a la web de Salut, sense signar ni logos, però tenim informació que s'està aplicant - Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 30-9-2020
 

“Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2”, actualitzat pel Departament de Salut.
Aquest canvi també tindrà incidència en l’àmbit escolar. Així, les quarantenes que tinguin lloc als centres educatius seran ja per un període de 10 dies.  
Pel que fa a les quarantenes que s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor del nou document, els centres avisaran a les famílies que els infants podran reprendre l'activitat presencial un cop hagin passat els 10 dies. Tot i el canvi de dies de quarantena, les autoritzacions de confinament que han signat les famílies continuen sent vàlides.
Els professionals que es trobin en confinament sense baixa mèdica també es reincorporaran als centres educatius un cop hagin transcorregut aquests 10 dies, conjuntament amb la resta del grup estable de convivència. Els que tinguin una baixa mèdica prescrita inicialment per a 14 dies, que hagin estat substituïts en el seu lloc de treball al centre educatiu, s’incorporaran un cop acabi aquesta baixa mèdica, moment en què també finalitzarà el nomenament del seu substitut.  

En breu es publicarà l'actualització del document  “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2” que estableix, com ja s’ha explicat recentment, que en cas sospita d’un cas, els companys del grup de convivència mantenen l’activitat escolar a l’espera dels resultats, sense barrejar-se amb la resta de grups.
Si el resultat de les proves fetes són negatives, els infants i tutors del grup continuen amb normalitat les seves activitats, i l’alumne o alumna es pot incorporar quan els símptomes hagin cedit i després de 24 hores sense febre.
Si hi ha un cas positiu, s’estableix –per al grup i per al tutor o tutora– la realització de la quarantena de 10 dies, i de la prova PCR al mateix centre o en altres punts específics, segons indiquin els equips d’atenció primària.

Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars

TRAÇACOVID - més informació al portal de centres
A partir del dia 10 de setembre s’habilita l’aplicació TRAÇACOVID per donar suport als centres educatius en el marc del Protocol de casos Covid-19 als centres educatius.
Els directors i directores són les persones encarregades d'introduir els possibles casos del seu centre a l'aplicació, i també d'especificar l'estat del centre (obert o confinat), amb la finalitat de facilitar la gestió i la presa de decisions.
Abans de dimarts dia 15 de setembre a les 12:00 s'haurà d'informar de la situació del centre i del número de grups estables a l'apartat de Dades globals de l'aplicació.
Abans de dilluns dia 21 s'hauran de crear els grups estables i configurar els seus membres.
Tots els casos identificats a partir de l'1 de setembre han de quedar recollits dins l'aplicació Traçacovid.

Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 - publicat el 9-9-2020

Protocol de casos Covid-19 als centres educatius? - actualitzat 9-9-2020

Nota informativa en relació amb el personal PAS i PAE - Pla d'actuació, gestió de casos Covid,....

Informe de mesures per a l'obertura dels centres - 25-8-20

Protocol de gestió de casos COVID-19 als centres educatius 

Aclariments per a l'elaboració del Pla d'organització de centre per al curs 2020 - 2021 

Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius - represa

Modificació del pla d'oberta de centres educatius en fase 2

Formació per al teletreball - EAPC

Reincorporació progressiva del personal docent

Pla d'obertura de centres educatius - en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a la organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT (20.5.20) 

Pla d'obertura dels centres educatius en fase 2

Mesures preventives sobre el procés de preinscripció i matrícula curs 2020-21 - En cas que les mesures i els equipaments de seguretat establerts siguin insuficients o irregulars, heu d'avisar el secretari/a del vostre servei territorial.

Mesures preventives del SP sobre el procés de retorn als centres 

Coordinació d’activitats empresarials relacionada amb la pandèmia per coronavirus SARS-CoV-2 

Procediment d'actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos - actualitzat a 14-7-2020 - Ministerio de Sanidad

Formació

 

Pla de formació vinculat a la COVID-19 per a l'inici de curs escolar - intranet del Departament d'Educació.

Mòdul 1 - Mesures COVID-19 en centres educatius - enllaç al video

Mòdul 2 - Gestió del protocol de detecció de casos. Direccions de centre i Inspecció. Aquest mòdul tindrà lloc a Odissea, per tant requereix autenticació.

Mòdul 3 -  Prevenció de riscos laborals 1. A partir de la tarda del dia 21 de setembre. Direccions o qui delegui (coordinador de prevenció dels centres). Mesures de prevenció relacionades amb la covid i que impliquen mesures organitzatives, etc. Enllaç al material del mòdul 3 

Mòdul 4. Prevenció de riscos laborals 2. A partir de la tarda del dia 21 de setembre. Docents, PAE i PAS. Mesures d'autoprotecció de seguretat i higiene en el lloc de treball. Prevenció de riscos durant el treball a distància. Enllaç al material del mòdul 4

Mòdul 5.  Lideratge d’equips educatius en temps d’incertesa .1 d’octubre a les 18h. Direccions. Orientacions i propostes sobre les accions a fer amb l’equip educatiu per donar resposta a la situació actual. Eines per a l’acompanyament de l’equip des de la perspectiva emocional i de cohesió social. L’assistència en directe al webinar requereix d’inscripció i té un aforament limitat. Si voleu acreditar aquesta formació ho podreu fer a través d'un qüestionari que posarem a la vostra disposició en el Portal de centre. Tindrà lloc el  dijous 1 d'octubre a les 18 hores.  Durant el matí de l'1 d'octubre s'enviarà per correu electrònic a todes les persones inscrites, l'enllaç mitjançant el qual podrà participar en aquesta formació, i en aquest enllaç trobareu el vídeo de la formació. El vídeo resultant d'aquest mòdul es posarà a disposició de les persones interessades que no hagin pogut inscriure's dins l'espai Estem preparats del web Escola Segura

Mòdul 6. Formació per a les famílies. El mòdul estarà accessible a partir del dia 22 de setembre. Referents dels centres que coordinen el treball amb les famílies (coordinadors pedagògics, etc). Orientacions i materials per a informar, sensibilitzar i formar a les famílies en relació a la situació actual i com fer-hi front amb responsabilitat comunitària. Estratègies per afavorir la implicació de les famílies en relació al seguiment educatiu dels fills/es en circumstàncies adverses com pot ser el confinament. Si voleu acreditar aquesta formació ho podreu fer a través d'un qüestionari que posarem a la vostra disposició en el Portal de centre. Acreditació: Per certificar la formació heu d'emplenar el següent qüestionariAmb motiu de la incorporació de nou personal als centres educatius, els qüestionaris per a l'acreditació dels mòduls formatius estaran disponibles fins el 31 de desembre. Les acreditacions es faran un cop acabat aquest període. Enllaç al material.  Altres enllaços dins el document "Recursos per potenciar la relació escola i famílies en temps de pandèmia".

Mòdul 7. Acompanyament emocional. El mòdul estarà accessible a partir del dia 23 de setembre i fins el 19 d'octubre. Docents, PAE i PAS. Eines per poder comprendre i valorar l’impacte psicosocial que ha tingut la pandèmia en l’alumnat. Orientacions per a la intervenció en situacions de pèrdua i altres circumstàncies personals derivades de la situació actual. En aquest enllaç trobareu un document sobre l'impacte emocional en la infantesa i l'adolescència. En aquest enllaç trobareu orientacions.  L'acreditació de la formació es podrà fer fins al 19 d'octubre, a través d'un qüestionari que trobareu properament dins l'espai Activitats formatives covid-19 per a centres educatius.

Per a la realització de la formació s'han elaborat tres vídeos d'una durada d'uns 20 minuts, en què es parla sobre els temes següents:

 1. Impacte psicològic de la covid-19 en l'alumnat
 2. Reconeixement de factors de risc potencials
 3. Pla d'acció d'acompanyament a l'alumnat

Amb motiu de la incorporació de nou personal als centres educatius, els qüestionaris per a l’acreditació de tots els mòduls formatius estaran disponibles fins el 31 de desembre. Les acreditacions es faran un cop acabat aquest període.

Podeu trobar el qüestionari i l'accés a tots els materials formatius dins l'espai Estem preparats del web Escola Segura.

Mòdul 8. Personal de monitoratge en l'espai de menjador i el transport escolar Accés a tots els materials formatius dins l'espai Estem preparats del web Escola Segura.

Mòdul 9. Per al personal itinerant de suport als centres docentsun col·lectiu que sovint presta serveis a més d’un centre educatiu i que en molts casos?? atén alumnes amb necessitats especials.

El contingut dels vídeos és el següent:

 1. Consideracions prèvies respecte de l’atenció a l’alumnat 
 2. Materials de protecció
 3. Mesures d’itinerància i accés als centres
 4. Mesures organitzatives i d’equipaments 
 5. Gestió de casos

Mesures i recomanacions per a personal itinerant

 Accés a tots els materials formatius dins l'espai Estem preparats del web Escola Segura.

Declaració responsable

 

Treballadors i treballadores

 

NOU! Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 -  3 supòsits 

Obsoleta!! Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 - 4 supòsits 

 

 Modificació del criteris de vulnerabilitat, risc o especial sensibilitat

 Declaració responsable  de no tenir ningú que tingui cura dels menors o persones dependents a càrrec

 

Actualització dels col·lectius vulnerables per part del Ministeri de Sanitat

El divendres 22 de maig, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va actualitzar els col·lectius vulnerables envers el coronavirus SARS-CoV-2.

Aquesta actualització consisteix en:

- la incorporació de l’obesitat mòrbida (IMC>40) com a factor de vulnerabilitat.

-  la modificació parcial de 3 categoritzacions de patologies ja existents que passen a definir-se com:Malaltia hepàtica crònica severa (en lloc de Malaltia hepàtica crònica)

- Insuficiència renal crònica (en lloc de malaltia renal crònica)

- Immunodepressió (en lloc d’immunodeficiència)

El dissabte 23 de maig, ja es va incorporar a la declaració responsable aquesta actualització de persones vulnerables al coronavirus SARS-CoV-2.

En el cas que aquesta nova categorització afecti a la vostra declaració responsable i la vau emplenar abans del dissabte, podeu emplenar-la novament. En cas contrari, no cal que la repetiu
 

 

Quin és el procediment per emplenar la declaració responsable?

1 -Des del Servei de Prevenció (Serveis Centrals) s'envia un correu adreçat a la direcció del centre, aquest correu conté l'enllaç per a respondre la declaració responsable.

2 - La direcció del centre ha d'enviar l'enllaç de la declaració responsable a tots els treballadors i treballadores del centre (en aquest enllaç trobareu el contingut de la declaració responsable)

3-  La declaració responsable és voluntària. Les persones que vulguin respondre ho han de fer a través de l'enllaç que els ha facilitat la direcció.

4- Totes les respostes d'aquest aplicatiu van directament al Servei de Prevenció, cap més persona o unitat hi té accés.

5- El Servei de Prevenció fa el tractament de les dades rebudes. Tant sols hi hagi una resposta afirmativa, s'engloba a aquest personal en inicialment vulnerables.

6- El Servei de Prevenció, un cop fet el tractament de dades, envia un correu a la direcció del centre comunicant quines persones poden anar al centre i quines no.

7 - A la vegada, el Servei de Prevenció comunica a cada persona que ha respost si és considerada vulnerable, de risc, o especialment sensible segons els riscos del lloc de treball.

 

Famílies

Vídeo explicatiu de Salut sobre confinaments i proves PCR als centres escolars
Infografia sobre contactes estrets - Salut

Comunicació a les famílies per cas positiu en covid-19 al grup estable

Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)

FAQs Covid

 

Respostes a dubtes sobre les dones embarassades

 

Preguntes sobre la declaració responsable - vulnerabilitat.

Què passa amb les persones que no fan la declaració responsable? El Servei de Prevenció no les inclou a la llista que envia als equips directius.

Les persones que tenen 60 anys sempre són considerades vulnerables o de risc? Inicialment sí, però avançant en les fases de desconfinament, si no hi ha altres patologies es mirarà el cas per cas. Es considera que si no hi ha cap més patologia tenen el risc "comunitari" que tenim tothom: anar a comprar, passejar, compartir espais públics,...

En la penúltima pantalla de la declaració responsable posa: "Davant la resposta afirmativa a qualsevol d'aquestes preguntes, heu de posar en coneixement d’aquesta circumstància a la persona responsable de la vostra unitat o centre de treball atès que fins a noves indicacions no podeu assistir al lloc habitual de feina en modalitat presencial....", he de parlar amb la direcció i comunicar que sóc persona vulnerable? No, no heu de parlar directament amb la direcció per comunicar-ho, heu d'emplenar la declaració responsable i esperar el retorn del Servei de Prevenció. Altra cosa és que volgueu avisar del vostre cas per tal d'agilitzar la planificació del centre.

Podem utilitzar el model en PDF que volta per internet? No, aquest model està pensat per casos excepcionals en que no es té accés a la intranet i per tant a l'aplicatiu. S'ha fet un aplicatiu per tal de poder fer un tractament de dades ràpid, si envieu el PDF és possible que no us puguin donar resposta, excepte en els casos en que el mateix Servei de Prevenció autoritza l'ús del PDF.

He mirat les malalties o circumstàncies incloses dins el qüestionari, crec que sóc persona vulnerable i no han inclós la meva patologia, què puc fer? Pots posar-te en contacte amb la teva metgessa de capçalera i exposar el teu cas, demana-li que et faci un informe. Després contacta amb la secció de prevenció del teu ST (en aquest enllaç trobaràs totes les adreces mail https://salut.sindicat.net/t/organismesdeprevencio/#adreces) i demana ser atés o atesa per la metgessa de treball. Un cop puguis parlar-hi, exposa el teu cas i, si els tens, aporta informes mèdics.

Poden anar canviant les preguntes de la declaració responsable? Sí, dependrà de les fases en que anem entrant i de les autoritats sanitàries.

Canal Salut

 

Canal Salut - informacions actualitzades

061 Salut respon - atenció gratuïta

Informació a la ciutadania- video

Procediment d'actuació de Salut

 

Instruccions i normatives


Tota la normativa sobre la situació de pandèmia - Portal Jurídic de Catalunya

 

Procedimient d'actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos - actualitzat 21-12-2020 -  Nota interpretativa de la Taula 1

Procediment d'actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos -  actualitzat 7-10-2020  + Nota interpretativa 

Procediment d'actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos - actualitzat a 14-7-2020

Procediment d'actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos  - actualitzat a 19-6-2020

Procediment d'actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos - actualitzat a 8-6-2020

 

 

Restriccions a partir del 30 d'octubre 2020 - Protecció civil

Preguntes freqüents sobre el confinament segons la teva regió sanitària (25-5-20)

Preguntes freqüents sobre el confinament segons la teva regió sanitària (11-5-20)

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 4/5/20  8.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 3/5/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 16/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 12/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 8/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 6/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau
Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 16/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 5/4/20  12.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 2/4/20  20.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 1/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 30/3/20  21.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 26/3/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 24/3/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 22/3/20  20.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid- 19-A a Catalunya (versió 20/3/20   20.00 h.)

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid-19-A a Catalunya (versió 17/03/2020 20:00h)

Pla de contingència del Departament d'Educació personal laboral i personal PAS -  5-5-20

 PLA DE CONTINGÈNCIA EDU_SIGNAT.pdf - en el qual concretaran les activitats i serveis públics que es consideren bàsics i estratègics

Tancament de les oficines d'atenció i registre - Us informem que per la situació actual d'emergència, a partir del 17 de març totes les oficines d’atenció ciutadana i els registres de la Generalitat estan tancats. Si heu de fer algun tràmit urgent o que no es pugui ajornar, en aquesta web trobareu informació dels possibles canals a utilitzar: https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/oficines-datencio-i-registre/index.html#

Suspensió dels terminis administratius des del 14 de març - Els terminis administratius de l’Administració de la Generalitat queden afectats amb motiu de la publicació del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma - Reial decret 463/2020, de 14 de març

 

28-2-20 Document actualitzat - Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia COVID-19 en l’àmbit educatiu

 

El Govern tanca tots els centres educatius de Catalunya

 

lnstruccio1-2020COVID19.pdf - sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2   Nota informativa en relació amb l'apartat 2.2 de la Instrucció 1/2020

Instrucció 2/2020 - sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf - sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Adm.de la G. de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Instrucció 4/2020 de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball

Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Pla de contingència i de reincorporació progressiva del Departament d’Educació en el marc de l’etapa de represa (adaptació de la Instrucció 6/2020 al Departament d'Educació)

Nota sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19.  Informació detallada en aquest enllaç. 

Adaptació de la Nota sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19 a Educació. Informació detallada en aquest enllaç.

Modificació del pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d'Educació en el marc de l'etapa de represa aprovar en data 8 de juliol 2020, davant el rebrot de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya.

Personal laboral i personal PAS -  noves mesures davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

Nota informativa sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19Enllaç al document oficial.  Enllaç a l'adaptació a Educació

RESOLUCIÓ SLT_704_2020.pdf - per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

RESOLUCIÓ SLT_719_2020.pdf - per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

RESOLUCIÓ SLT_720.pdf - per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

RESOLUCIÓ SLT_737_2020.pdf - per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

 

Document de presentació del Decret del teletreball - Funció Pública (enllaç a un video explicatiu)

 

Mesures econòmiques BOE 

Gestió psicològica

 

Orientacions per atendre les emocions de l'alumnat - Xtec

Formació extraordinària sobre benestar emocional

Com tractar el dol

Guia de gestió psicològica davant quarantenes per malalties infeccioses.pdf

Com podem parlar del coronavirus als infants?

Recomanacions per acompanyar qui pateix el traspàs d'una persona estimada

Suport emocional en el context de la pandèmia, acompanyament - Salut

 

Gestió de la pràctica docent

 

Mesures d’organització i pedagògiques per adaptar el desenvolupament i la finalització del curs 2019-2020

Orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid

Mesures urgents FP inicial i règim especial

Desconnexió digital

Resultats de l'enquesta sobre el teletreball

Reactivació de l‘estada a l’empresa per a batxillerat

Modificació del pla d'oberta de centres educatius en fase 2

Reactivació de l’estada a l’empresa - de totes les famílies professionals o especialitats esportives

Pla personalitzat d’estiu per a l’alumnat

Instruccions per a l’organització de l’obertura de les UEC i les UEC-PNO

Instruccions  sobre l'organització dels centres d'EE (juny 2020)

Servei telefònic per acompanyar a l'alumnat de 4rt d'ESO en la tria dels estudis Del 18 de maig al 29 de maig, el Departament d'Educació ofereix un servei gratuït d'atenció telefònica 900 929 299 (de 10 a 13 hores i de 15 a 18 hores), en què un equip d'orientadors professionals, de forma voluntària, atenen els alumnes de 4t d'ESO i/o les seves famílies, dels centres públics i concertats, per acompanyar-los en la tria dels estudis.  Els alumnes de la ciutat de Barcelona també tenen a la seva disposició el Pla jove del Consorci ?d’Educació de Barcelona amb un equip d’assessors a qui es poden adreçar per rebre acompanyament.

Projecte de convivència-  - Instrucció d'ampliació del termini en motiu de la covid-19

Instruccions - FP i Règim Especial - Consultes i respostes sobre mesures organitzatives 

Instruccions - FP - avaluació d'ensenyaments no presencials

Instruccions -  centres d'adults - 3r trimestre

Instruccions - criteris d'aprenentatge i acompanyament de l'alumnat dels centres d'educació especial per al tercer trimestre

Instruccions - avaluació en el tercer trimestre del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat

Instruccions - avaluació dels alumnes dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial

 

 

Document de presentació del Decret del teletreball - Funció Pública (enllaç a un video explicatiu)

Recomanacions i qüestionari per al teletreball - Departament de Treball

Xtec - Entorns d'aprenentatge

Educació crea 615 entorns virtuals d'aprenentatge Moodle perquè tots els centres puguin dur a terme la docència en línia

INSST - teletreball - Recomanacions per l'ocupador

IOC - Batxillerat

Propostes didàctiques - accés als documents

Recollida de dispositius electrònics d'entitats privades o d'iniciativa social - accés al formulari

Orientacions als SSEE pel 3r trimestre - accés al document de criteris

El Departament d'Educació posa en obert els continguts i recursos educatius de l'Institut Obert de Catalunya

Les biblioteques públiques augmenten la seva col·lecció digital per fer front a l'increment de la demanda

Orientacions - FP - Règim especial - Ensenyaments artístics

Edu 365.cat

Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia (accés al document)

Acord amb TV3 i Catalunya Ràdio - propostes d'aprenentatge

Teletreball - Prevenció de riscos laborals

Xtec- nova proposta formativa creada en el marc d’aquest context extraordinari.

Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel coronavirus

Eina educativa per les famílies - RTVE - Edu Clan 

Aprendemos en casa - La 2

Beques menjador

Mesures excepcionals i recomanacions per garantir l’alimentació infantil en casos devulnerabilitat social en relació al COVID-19

Contingència coronavirus

ATENCIÓ!!! Criteris de Salut per les baixes (IT)

Per una baixa no cal anar al CAP - Canal Salut

10-3-20 La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors aïllats i / o infectats per coronavirus

10-3-20 Contigència laboral - Ministerio de Sanidad

MUFACE

 


NOU!!! MUFACE - Campanya de vacunació Covid -19 - Els mutualistes seran vacunats per salut pública.

Informació per a professionals assegurats a MUFACE 
Els i les professionals del sector educatiu assegurats amb la Mútua de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) que tenen l'opció de cobertura sanitària privada disposaran d'atenció en programes de salut pública, via el sistema sanitari públic, en els casos de realització de PCR en cribratges i/o de PCR pel fet de ser contacte estret d'un cas positiu. En aquests casos, la PCR es farà via unitats mòbils o a l'EAP més proper al domicili habitual de l'assegurat.

En cas que la persona assegurada presenti símptomes i requereixi assistència sanitària (i per tant, davant una manifestació de símptomes, se sol·liciti una prova complementària com un PCR per assegurar el diagnòstic) la prova i el seguiment del cas s'ha de fer al centre privat assistencial habitual. 

Pel que fa als i a les professionals del sector educatiu assegurats amb la Mútua de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) que tenen l'opció de cobertura sanitària pública, disposaran d'atenció sanitària general i dels programes de salut pública via el sistema sanitari públic al seu equip d'atenció primària assignat i/o via les unitats mòbils encarregades als seus efectes.  

Totes les persones assegurades per MUFACE disposaran d'un CIP (codi d'identificació personal) al Sistema Català de Salut. Pel que fa als casos que han triat l'opció privada (i que no tenien prèviament CIP assignat), se'ls hi ha assignat un CIP d'ofici a partir de les dades que ha facilitat MUFACE; així en els propers dies rebran una targeta sanitària individual (TSI) a l'adreça postal que consta als arxius de MUFACE, amb la cobertura de programes d'interès sanitari DS (no cobertura general). 

En cas de no disposar de la targeta, s'ha de trucar al 061 perquè es pugui fer l'assignació d'un CIP dins del Registre central d'assegurats, o per poder consultar el codi assignat en el seu moment.  

Una vegada es disposi del codi CIP, i per poder accedir als resultats i als informes, les persones assegurades han de descarregar-se l'aplicació La Meva Salut i donar-se d'alta mitjançant l'adreça https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t sense necessitat d'anar a cap centre sanitari.

 

Cita prèvia obligatòria per anar a les oficines de MUFACE

COVID - enllaç a la informació complerta

Informació sobre coronavirus per mutualistes. Hi trobareu: gestions, cobertura sanitària, talonaris, consultes i cita prèvia,....

MUFACE - ajornats presencialment els ajust per pròtesis oculars i dentàries

MUFACE- BOE 22 d'abril 2020 - nova informació sobre cobrament IT (baixa)

 

MUFACE - com obtenir la mascareta? 

1) Els mutualistes d'opció pública han d'anar a la farmàcia amb la seva targeta sanitària.

2) Els mutualistes d'entitat concertada.

 • Si són d'ASISA o ADESLAS, han de portar la nova targeta enviada per aquestes entitats, ja que en les mateixes apareix el necessari nombre de l'SNS (Sistema Nacional de Salut) sota el nom de mutualista.
 • Pel que fa als mutualistes de DKV, en la targeta no apareix aquest nombre, s'enviarà un correu electrònic personal des MUFACE comunicant el nombre SNS que correspon a cada mutualista. Si us plau, si no rep aquest correu en uns dies, o no compta amb aquest mitjà, pot obtenir el seu número de SNS, bé trucant al seu servei provincial de MUFACE o escrivint un correu electrònic. (Vegeu les dades de contacte de Les nostres oficines, ENLLAÇ), bé trucant a el telèfon d'atenció a client de DKV., Que és el 976 768.999, o en el seu correu electrònic atencion.cliente@dkvseguros.es.
 • A més, i seguint amb els mutualistes d'entitat concertada, la Generalitat dóna l'opció a obtenir telemàticament la targeta sanitària o TSI (amb la qual li facilitaran un codi que li permet obtenir també les màscares), excepcionalment mentre duri l'alerta sanitària, en aquest enllaç Recordeu que aquesta targeta no permet obtenir assistència sanitària de el servei públic de salut. La targeta serà remesa per correu postal.

Podeu tramitar la TSI en aquest enllaç https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/MUFACE garanteix el cobrament de les baixes (IT)

MUFACE flexibilitza el sistema de receptes

MUFACE - Farmàcia i Creu Roja: medicaments a domicili

MUFACE - RECEPTES! Se ha aprobado la exención del visado de recetas en las oficinas de MUFACE. Mientras dure el estado de alarma, se puede acudir directamente a la farmacia para adquirir los medicamentos con receta. BOE Orden SND/266/2020

Per una baixa no cal anar al CAP - Canal Salut

13-3-20 - Los mutualistas que crean tener algún síntoma relacionado con el coronavirus Covid-19 deberán aislarse en su domicilio y llamar a urgencias de su entidad.
Estos son los teléfonos de emergencia de las entidades concertadas con MUFACE. Desde dichos teléfonos se activará, de ser necesario, el protocolo establecido por las autoridades sanitarias para toda la ciudadanía:

ADESLAS:  900 322 237
ASISA: 900 900 118
DKV: 900 300 799

28-2-20 - MUFACE informa als seus mutualistes que l'únic telèfon d'urgències en cas de presentar símptomes d'haver contret el coronavirus és el 112.
L'alerta sanitària internacional decretada per l'OMS a causa de l'epidèmia de coronavirus –Covid-19-, ha portat al Ministeri de Sanitat a publicar un avís amb informació als viatgers procedents de la Xina. És important que aquelles persones que recentment hagin estat a la Xina, vigilin el seu estat de salut durant els 14 dies següents a la seva sortida del país. En cas que apareguin símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda –febre, tos i/o falta d'aire (dispnea)- s'haurà de fer un autoaïllament immediat domiciliari.
Si és vostè mutualista i presenta aquesta simptomatologia no ha d'acudir a cap centre sanitari sinó contactar directament amb el telèfon 112,  que activarà el protocol establert per les autoritats sanitàries per a tota la ciutadania. Per a més informació: Alerta OMS


Enllaços d’interès

Web USTEC salut laboral

Web del Departament d’Educació

Canal Salut

Protecció civil

Organització Mundial de la Salut

 

Ministerio de Sanidad 

 

T'ha servit aquesta informació? Si us plau contesta l'enquesta següent. Ens ajudarà a millorar la web.

 

Número de visites avui: -