Què cal saber sobre el coronavirus SARS-Co-V2?

Mesures preventives

Declaració responsable

Canal Salut

Instruccions i normatives

Gestió psicològica

Gestió de la pràctica docent

Contingència coronavirus

MUFACE

Enllaços d'interès

 

 

 

 

Què cal saber sobre  el coronavirus  SARS-CoV-2

Full informatiu

 

 

 

Mesures preventives


Aclariments per a l'elaboració del Pla d'organització de centre per al curs 2020 - 2021 

Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius - represa

Modificació del pla d'oberta de centres educatius en fase 2

Formació per al teletreball - EAPC

Reincorporació progressiva del personal docent

Pla d'obertura de centres educatius - en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a la organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT (20.5.20) 

Pla d'obertura dels centres educatius en fase 2

Mesures preventives sobre el procés de preinscripció i matrícula curs 2020-21 - En cas que les mesures i els equipaments de seguretat establerts siguin insuficients o irregulars, heu d'avisar el secretari/a del vostre servei territorial.

Mesures preventives del SP sobre el procés de retorn als centres 

Coordinació d’activitats empresarials relacionada amb la pandèmia per coronavirus SARS-CoV-2 

Procediment d'actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos - actualitzat a 14-7-2020 - Ministerio de Sanidad

 

 

Declaració responsable

 

Treballadors i treballadores

 

 Modificació del criteris de vulnerabilitat, risc o especial sensibilitat

 Declaració responsable  de no tenir ningú que tingui cura dels menors o persones dependents a càrrec

 

Actualització dels col·lectius vulnerables per part del Ministeri de Sanitat

El divendres 22 de maig, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va actualitzar els col·lectius vulnerables envers el coronavirus SARS-CoV-2.

Aquesta actualització consisteix en:

- la incorporació de l’obesitat mòrbida (IMC>40) com a factor de vulnerabilitat.

-  la modificació parcial de 3 categoritzacions de patologies ja existents que passen a definir-se com:Malaltia hepàtica crònica severa (en lloc de Malaltia hepàtica crònica)

- Insuficiència renal crònica (en lloc de malaltia renal crònica)

- Immunodepressió (en lloc d’immunodeficiència)

El dissabte 23 de maig, ja es va incorporar a la declaració responsable aquesta actualització de persones vulnerables al coronavirus SARS-CoV-2.

En el cas que aquesta nova categorització afecti a la vostra declaració responsable i la vau emplenar abans del dissabte, podeu emplenar-la novament. En cas contrari, no cal que la repetiu
 

 

Quin és el procediment per emplenar la declaració responsable?

1 -Des del Servei de Prevenció (Serveis Centrals) s'envia un correu adreçat a la direcció del centre, aquest correu conté l'enllaç per a respondre la declaració responsable.

2 - La direcció del centre ha d'enviar l'enllaç de la declaració responsable a tots els treballadors i treballadores del centre (en aquest enllaç trobareu el contingut de la declaració responsable)

3-  La declaració responsable és voluntària. Les persones que vulguin respondre ho han de fer a través de l'enllaç que els ha facilitat la direcció.

4- Totes les respostes d'aquest aplicatiu van directament al Servei de Prevenció, cap més persona o unitat hi té accés.

5- El Servei de Prevenció fa el tractament de les dades rebudes. Tant sols hi hagi una resposta afirmativa, s'engloba a aquest personal en inicialment vulnerables.

6- El Servei de Prevenció, un cop fet el tractament de dades, envia un correu a la direcció del centre comunicant quines persones poden anar al centre i quines no.

7 - A la vegada, el Servei de Prevenció comunica a cada persona que ha respost si és considerada vulnerable, de risc, o especialment sensible segons els riscos del lloc de treball.

 

Preguntes sobre la declaració responsable

 

Què passa amb les persones que no fan la declaració responsable?  El Servei de Prevenció no les inclou a la llista que envia als equips directius.

Les persones que tenen 60 anys sempre són considerades vulnerables o de risc? Inicialment sí, però avançant en les fases de desconfinament, si no hi ha altres patologies es mirarà el cas per cas. Es considera que si no hi ha cap més patologia tenen el risc "comunitari" que tenim tothom: anar a comprar, passejar, compartir espais públics,...

En la penúltima pantalla de la declaració responsable posa: "Davant la resposta afirmativa a qualsevol d'aquestes preguntes, heu de posar en coneixement d’aquesta circumstància a la persona responsable de la vostra unitat o centre de treball atès que fins a noves indicacions no podeu assistir al lloc habitual de feina en modalitat presencial....", he de parlar amb la direcció i comunicar que sóc persona vulnerable? No, no heu de parlar directament amb la direcció per comunicar-ho, heu d'emplenar la declaració responsable i esperar el retorn del Servei de Prevenció. Altra cosa és que volgueu avisar del vostre cas per tal d'agilitzar la planificació del centre.

Podem utilitzar el model en PDF que volta per internet? No, aquest model està pensat per casos excepcionals en que no es té accés a la intranet i per tant a l'aplicatiu. S'ha fet un aplicatiu per tal de poder fer un tractament de dades ràpid, si envieu el PDF és possible que no us puguin donar resposta, excepte en els casos en que el mateix Servei de Prevenció autoritza l'ús del PDF.

He mirat les malalties o circumstàncies incloses dins el qüestionari, crec que sóc persona vulnerable i no han inclós la meva patologia, què puc fer? Pots posar-te en contacte amb la teva metgessa de capçalera i exposar el teu cas, demana-li que et faci un informe. Després contacta amb la secció de prevenció del teu ST (en aquest enllaç trobaràs totes les adreces mail https://salut.sindicat.net/t/organismesdeprevencio/#adreces) i demana ser atés o atesa per la metgessa de treball. Un cop puguis parlar-hi, exposa el teu cas i, si els tens, aporta informes mèdics.

Poden anar canviant les preguntes de la declaració responsable? Sí, dependrà de les fases en que anem entrant i de les autoritats sanitàries. 

 

 

 

Famílies

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)

 

 

Canal Salut

 

Canal Salut - informacions actualitzades

061 Salut respon - atenció gratuïta

Informació a la ciutadania- video

Procediment d'actuació de Salut

 

Instruccions i normatives


Tota la normativa sobre la situació de pandèmia - Portal Jurídic de Catalunya

 

Procediment d'actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos  - actualitzat a 19-6-2020

Procediment d'actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos - actualitzat a 8-6-2020

 

Preguntes freqüents sobre el confinament segons la teva regió sanitària (25-5-20)

Preguntes freqüents sobre el confinament segons la teva regió sanitària (11-5-20)

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 4/5/20  8.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 3/5/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 16/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 12/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 8/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 6/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau
Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 16/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 5/4/20  12.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 2/4/20  20.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 1/4/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 30/3/20  21.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 26/3/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 24/3/20  15.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid 19a A a Catalunya (versió 22/3/20  20.00 h.) Noves preguntes o modificacions d'anteriors en color blau

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid- 19-A a Catalunya (versió 20/3/20   20.00 h.)

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid-19-A a Catalunya (versió 17/03/2020 20:00h)

 

NOU! Pla de contingència del Departament d'Educació personal laboral i personal PAS -  5-5-20

 PLA DE CONTINGÈNCIA EDU_SIGNAT.pdf - en el qual concretaran les activitats i serveis públics que es consideren bàsics i estratègics

 

 

Tancament de les oficines d'atenció i registre - Us informem que per la situació actual d'emergència, a partir del 17 de març totes les oficines d’atenció ciutadana i els registres de la Generalitat estan tancats. Si heu de fer algun tràmit urgent o que no es pugui ajornar, en aquesta web trobareu informació dels possibles canals a utilitzar: https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/oficines-datencio-i-registre/index.html#

Suspensió dels terminis administratius des del 14 de març - Els terminis administratius de l’Administració de la Generalitat queden afectats amb motiu de la publicació del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma - Reial decret 463/2020, de 14 de març

 

28-2-20 Document actualitzat - Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia COVID-19 en l’àmbit educatiu

 

El Govern tanca tots els centres educatius de Catalunya

 

lnstruccio1-2020COVID19.pdf - sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2   Nota informativa en relació amb l'apartat 2.2 de la Instrucció 1/2020

Instrucció 2/2020 - sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf - sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Adm.de la G. de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Instrucció 4/2020 de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball

Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Pla de contingència i de reincorporació progressiva del Departament d’Educació en el marc de l’etapa de represa (adaptació de la Instrucció 6/2020 al Departament d'Educació)

 

RESOLUCIÓ SLT_704_2020.pdf - per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

RESOLUCIÓ SLT_719_2020.pdf - per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

RESOLUCIÓ SLT_720.pdf - per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

RESOLUCIÓ SLT_737_2020.pdf - per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

 

Mesures econòmiques BOE 

Gestió psicològica

 

Orientacions per atendre les emocions de l'alumnat - Xtec

Formació extraordinària sobre benestar emocional

Com tractar el dol

Guia de gestió psicològica davant quarantenes per malalties infeccioses.pdf

Com podem parlar del coronavirus als infants?

Recomanacions per acompanyar qui pateix el traspàs d'una persona estimada

Suport emocional en el context de la pandèmia, acompanyament - Salut

 

 

 

 

 

 

 

Gestió de la pràctica docent

 

Desconnexió digital

Resultats de l'enquesta sobre el teletreball

Reactivació de l‘estada a l’empresa per a batxillerat

Modificació del pla d'oberta de centres educatius en fase 2

Reactivació de l’estada a l’empresa - de totes les famílies professionals o especialitats esportives

Pla personalitzat d’estiu per a l’alumnat

Instruccions per a l’organització de l’obertura de les UEC i les UEC-PNO

Instruccions  sobre l'organització dels centres d'EE (juny 2020)

Servei telefònic per acompanyar a l'alumnat de 4rt d'ESO en la tria dels estudis Del 18 de maig al 29 de maig, el Departament d'Educació ofereix un servei gratuït d'atenció telefònica 900 929 299 (de 10 a 13 hores i de 15 a 18 hores), en què un equip d'orientadors professionals, de forma voluntària, atenen els alumnes de 4t d'ESO i/o les seves famílies, dels centres públics i concertats, per acompanyar-los en la tria dels estudis.  Podeu informar d'aquest servei a l'alumnat de 4t d'ESO del vostre centre que tinguin una major necessitat d'orientació en la tria dels seus estudis, i també a les famílies. 
El Departament té tota la confiança en l'orientació als joves que es fa als centres educatius durant tota l'etapa escolar, per això aquest servei és un canal complementari de suport als alumnes en aquesta època de confinament provocada per la covid-19. 
Per a qualsevol dubte respecte al funcionament d'aquest servei d'atenció telefònica, podeu escriure a suport_orientadors.educacio@gencat.cat?, indicant en l'assumpte “Consulta direcció”.
Els alumnes de la ciutat de Barcelona també tenen a la seva disposició el Pla jove del Consorci ?d’Educació de Barcelona amb un equip d’assessors a qui es poden adreçar per rebre acompanyament.

Projecte de convivència-  - Instrucció d'ampliació del termini en motiu de la covid-19

Instruccions - FP i Règim Especial - Consultes i respostes sobre mesures organitzatives 

Instruccions - FP - avaluació d'ensenyaments no presencials

Instruccions -  centres d'adults - 3r trimestre

Instruccions - criteris d'aprenentatge i acompanyament de l'alumnat dels centres d'educació especial per al tercer trimestre

Instruccions - avaluació en el tercer trimestre del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat

Instruccions - avaluació dels alumnes dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial

Recomanacions i qüestionari per al teletreball - Departament de Treball

Xtec - Entorns d'aprenentatge

Educació crea 615 entorns virtuals d'aprenentatge Moodle perquè tots els centres puguin dur a terme la docència en línia

INSST - teletreball - Recomanacions per l'ocupador

IOC - Batxillerat

Propostes didàctiques - accés als documents

Recollida de dispositius electrònics d'entitats privades o d'iniciativa social - accés al formulari

Orientacions als SSEE pel 3r trimestre - accés al document de criteris

El Departament d'Educació posa en obert els continguts i recursos educatius de l'Institut Obert de Catalunya

Les biblioteques públiques augmenten la seva col·lecció digital per fer front a l'increment de la demanda

Orientacions - FP - Règim especial - Ensenyaments artístics

Edu 365.cat

Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia (accés al document)

Acord amb TV3 i Catalunya Ràdio - propostes d'aprenentatge

Teletreball - Prevenció de riscos laborals

Xtec- nova proposta formativa creada en el marc d’aquest context extraordinari.

Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel coronavirus

Eina educativa per les famílies - RTVE - Edu Clan 

Aprendemos en casa - La 2

Beques menjador

Mesures excepcionals i recomanacions per garantir l’alimentació infantil en casos devulnerabilitat social en relació al COVID-19

Contingència coronavirus

ATENCIÓ!!! Criteris de Salut per les baixes (IT)

Per una baixa no cal anar al CAP - Canal Salut

10-3-20 La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors aïllats i / o infectats per coronavirus

10-3-20 Contigència laboral - Ministerio de Sanidad

MUFACE

 

 Canvi d'entitat al juny

Per fer el canvi d'entitat durant el mes de juny: els mutualistes que vulguin fer el canvi ordinari d'entitat mèdica hauran de fer-ho mitjançant correu postal o la seu electrònica. Més informació en aquest enllaç. 

 

Cita prèvia obligatòria per anar a les oficines de MUFACE

 

Informació sobre coronavirus per mutualistes. Hi trobareu: gestions, cobertura sanitària, talonaris, consultes i cita prèvia,....

MUFACE - ajornats presencialment els ajust per pròtesis oculars i dentàries

MUFACE- BOE 22 d'abril 2020 - nova informació sobre cobrament IT (baixa)

 

MUFACE - com obtenir la mascareta? 

1) Els mutualistes d'opció pública han d'anar a la farmàcia amb la seva targeta sanitària.

2) Els mutualistes d'entitat concertada.

  • Si són d'ASISA o ADESLAS, han de portar la nova targeta enviada per aquestes entitats, ja que en les mateixes apareix el necessari nombre de l'SNS (Sistema Nacional de Salut) sota el nom de mutualista.
  • Pel que fa als mutualistes de DKV, en la targeta no apareix aquest nombre, s'enviarà un correu electrònic personal des MUFACE comunicant el nombre SNS que correspon a cada mutualista. Si us plau, si no rep aquest correu en uns dies, o no compta amb aquest mitjà, pot obtenir el seu número de SNS, bé trucant al seu servei provincial de MUFACE o escrivint un correu electrònic. (Vegeu les dades de contacte de Les nostres oficines, ENLLAÇ), bé trucant a el telèfon d'atenció a client de DKV., Que és el 976 768.999, o en el seu correu electrònic atencion.cliente@dkvseguros.es.
  • A més, i seguint amb els mutualistes d'entitat concertada, la Generalitat dóna l'opció a obtenir telemàticament la targeta sanitària o TSI (amb la qual li facilitaran un codi que li permet obtenir també les màscares), excepcionalment mentre duri l'alerta sanitària, en aquest enllaç Recordeu que aquesta targeta no permet obtenir assistència sanitària de el servei públic de salut. La targeta serà remesa per correu postal.

Podeu tramitar la TSI en aquest enllaç https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/MUFACE garanteix el cobrament de les baixes (IT)

MUFACE flexibilitza el sistema de receptes

MUFACE - Farmàcia i Creu Roja: medicaments a domicili

MUFACE - RECEPTES! Se ha aprobado la exención del visado de recetas en las oficinas de MUFACE. Mientras dure el estado de alarma, se puede acudir directamente a la farmacia para adquirir los medicamentos con receta. BOE Orden SND/266/2020

Per una baixa no cal anar al CAP - Canal Salut

13-3-20 - Los mutualistas que crean tener algún síntoma relacionado con el coronavirus Covid-19 deberán aislarse en su domicilio y llamar a urgencias de su entidad.
Estos son los teléfonos de emergencia de las entidades concertadas con MUFACE. Desde dichos teléfonos se activará, de ser necesario, el protocolo establecido por las autoridades sanitarias para toda la ciudadanía:

ADESLAS:  900 322 237
ASISA: 900 900 118
DKV: 900 300 799

28-2-20 - MUFACE informa als seus mutualistes que l'únic telèfon d'urgències en cas de presentar símptomes d'haver contret el coronavirus és el 112.
L'alerta sanitària internacional decretada per l'OMS a causa de l'epidèmia de coronavirus –Covid-19-, ha portat al Ministeri de Sanitat a publicar un avís amb informació als viatgers procedents de la Xina. És important que aquelles persones que recentment hagin estat a la Xina, vigilin el seu estat de salut durant els 14 dies següents a la seva sortida del país. En cas que apareguin símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda –febre, tos i/o falta d'aire (dispnea)- s'haurà de fer un autoaïllament immediat domiciliari.
Si és vostè mutualista i presenta aquesta simptomatologia no ha d'acudir a cap centre sanitari sinó contactar directament amb el telèfon 112,  que activarà el protocol establert per les autoritats sanitàries per a tota la ciutadania. Per a més informació: Alerta OMS


Enllaços d’interès

Web USTEC salut laboral

Web del Departament d’Educació

Canal Salut

Protecció civil

Organització Mundial de la Salut

 

Ministerio de Sanidad 

 

T'ha servit aquesta informació? Si us plau contesta l'enquesta següent. Ens ajudarà a millorar la web.

 

Número de visites avui: -