En aquest apartat podeu trobar respostes a diferents temes:

- Incapacitat temporal

- Accident laboral - Malaltia professional

- ICAM

- Adaptació del lloc de treball

- Farmaciola laboral

- Avaluacions de riscos

- Permisos

- Protocols

- Coordinadors/es de prevenció de riscos laborals en els centres docents

- Administració de medicaments

- Reivindicacions d'USTEC-STEs

Número de visites avui: 1