La salut laboral consisteix bàsicament a gaudir d’unes condicions de treball adequades que no alterin el nostre estat de salut. Això s’aconsegueix incidint en tots aquells factors que afecten la nostra feina: sou, estabilitat laboral, espais adequats, ràtios i horaris correctes, etc.

Totes aquestes situacions afecten de ple les condicions laborals del professorat, ja que augmenten els riscos de seguretat, ergonòmics i psicosocials, que provoquen alteracions de la salut i, per tant, empitjoren la salut laboral dels treballadors i treballadores del Departament d’Ensenyament.

USTEC-STEs seguirà treballant per millorar les condicions de treball, seguirà vetllant pel compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos, i seguirà lluitant per la bona salut de tots i totes.

 

 

 

Número de visites avui: -