26/01/22 Portal de centre - Recomanacions per a les celebracions de Carnestoltes i les jornades de portes obertes

Accés a Portal de centre

Els Departaments de Salut i Educació fan públiques les recomanacions a tenir en compte per a les jornades de portes obertes i per a les  celebracions de Carnestoltes als centres educatius .

Pel que fa a les jornades de portes obertes, es mantenen malgrat la situació epidemiològica actual. Per garantir la màxima protecció, s’estableixen una sèrie de mesures com són, entre d’altres:

  • No tenir simptomatologia covid ni ser contacte estrets per poder accedir als centres
  • Fer servir de manera preferent els mitjans telemàtics per a les activitats informatives o fer-les als espais exteriors del centre
  • Fer grups d'un màxim de 10 persones en les visites presencials
  • Mesures d'higiene, distància de seguretat, ventilació etc

Així, en les celebracions de Carnestoltes s'ha de mantenir la prudència i vetllar pel compliment de mesures com: 

  • No tenir simptomatologia covid ni ser contacte estrets per poder accedir als centres
  • Evitar les aglomeracions
  • Realitzar les celebracions, preferentment, a l’aire lliure
  • Mesures d'higiene, distància de seguretat, ventilació etc

Descarregueu-vos els documents complets:

Recomanacions per a les portes obertes als centres educatius

Recomanacions per a les celebracions de Carnestoltes

 

Número de visites avui: -