09/05/22 Portal de centre - Recomanacions per protegir l'alumnat vulnerable enfront la covid-19

Accés a Portal de centre

El Departament de Salut ha publicat el document Recomanacions per prot?egir l'alumnat vulnerable a les aules. En aquest document s'ennumeren els motius de vulnerabilitat enfront de la covid-19 i, en el cas de compartir aula amb persones en aquesta situació, es recomana que les persones  amb símptomes aguts de covid-19 no assisteixin al centre educatiu. Per a la resta es demana que ho facin extremant les mesures de protecció i prevenció que ja complien fins ara.?

Número de visites avui: -