Normativa general

                             

Recull de normativa general sobre prevenció     

Adreces d'interès 

 

Recull de normativa general sobre prevenció     

 

General

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

                                                         

Centre docent

 

                                                                

 

Guías técnicas INSHT

 

Vigilància de la Salut

                                                 

                                                         

 

Accidents i malalties professionals

 

Risc durant l’embaràs

 

Malalties professionals

 

Normativa descomptes per baixes i per asències per motius de salut

 

 

Adreces d'interès                         

 

Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/

 

Departament Empresa i Coneixement. Seguretat i Salut Laboral

http://empresa.gencat.cat/ca/inici/

 

Seguretat Social. Prestacions dels treballadors 

http://www.seg-social.es/Internet_2/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm                                                                                                                                        

MUFACE

Prestaciones http://www.muface.es/prestaciones

 

Institut Català de Salut 

http://catsalut.gencat.cat/ca

 

ICAM  (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques)

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/institut_catala_avaluacions_mediques/

 

T'ha servit aquesta informació? Si us plau contesta l'enquesta següent. Ens ajudarà a millorar la web.